Kurz personalistiky a mzdového účtovníctva je určený pre osoby, ktoré sa chcú uplatniť na pozíciách personalistov a mzdových účtovníkov.

Poznatky nadobudnuté kurzom môžete uplatniť pri vlastnom podnikaní prípadne pri práci v obchodných spoločnostiach. Kurz často využívajú aj účtovníci, aby si rozšírili kvaliikáciu z predmetnej oblasti personalistiky a naučili sa pracovať v mzdovom systéme.

Naučíte sa komplexne pripravovať a spracúvať mzdovú agendu. Kurz je akreditovaný a končí sa zložením záverečnej skúšky po ktorej získate certifikát s celoštátnou platnosťou.

Akreditácia:

Kurz personalistika a mzdové účtovníctvo je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Číslo akreditácie:

3333/2013/124/1

Rozsah:

Celkový rozsah kurzu personalistiky a mzdového účtovníctva je 50 vyučovacích hodín.

Požadované vzdelanie:

Minimálne stredoškolské vzdelanie.

Miesto konania kurzu:

Kurz je realizovaný v našich priestoroch na Palackého 11, Trenčín.

Termín konania:

30.06.2017 - na kurz je potrebné sa vopred prihlásiť buď cez online prihlásenie, telefonicky alebo priamo u nás v kancelárii.

Cena kurzu:

Cena celkového kurzu podvojného účtovníctva je 209,- € (možnosť platiť aj na splátky)

Zľavy a podmienky platby:

Pri prihlásení na kurz je potrebné uhradiť zálohu 30,- € na náš účet vedený vo Fio banke:2800659195/8330 Fio banka, Iban: SK3183300000002800659195,BIC:FIOZSKBAXXX. Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a názov kurzu.

Obsah kurzu:

  • vedenie kompletnej dokumentácie ručne alebo pomocou účtovného softvéru, orientácia v oblasti pracovného práva, mzdovej legislatívy, pracovných zmlúv,
  • zdaňovanie príjmu, možnosti využívania daňových bonusov, zamestnanecká prémia, iné dávky,
  • spracovanie podkladov pre účely výpočtu mzdy, pri praktických cvičeniach sa naučíte pracovať v mzdovom systéme
  • povinnosti účtovnej agendy k Sociálnej poistovni, daňovým úradom, zdravotným poisťovniam a pod.

Formy kurzu:

  1. denná forma- 1-2 týždne, so začiatkom výuky ráno.
  2. večerná forma- 3-4 týždne, so začiatkom vo večerných hodinách.

Ukončenie kurzu:

Kurz personalistiky a mzdového účtovníctva sa končí zložením záverečnej skúšky. Skúška má teoretickú a praktickú časť. Teoretická je vo forme testu. Praktická časť je založená na vypracovaní praktického účtovného príkladu. Po úspešnom absolvovaní skúšky získate osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou.

Školenia SBS s akreditáciou

Kurz opatrovania detí s akreditáciou

Opatrovateľský kurz s akreditáciou