Kurz podvojneho účtovníctva je určený pre všetkých, ktorí chcú začať pracovať a účtovať systémom podvojneho účtovníctva.

Tento systém účtovania môžete využiť vo firmách a organizáciach, ktoré účtujú práve v spomínanom systéme podvojného účtovníctva. Kurz Vás priprávi na prácu v systéme podvojného účtovníctva. Vzhľadom na množstvo praktických cvičení je kurz určený aj tým, ktorí sa chcú v podvojnom účtovníctve zdokonaliť. Nepožadujeme žiadne matematické či ekonomické vzdelanie.

Náš kurz podvojného účtovníctva ma optimálny počet hodín a len s týmto počtom sa reálne niečo naučíte. Kurz zvyknú absolvovať budúci účtovníci, podnikatelia, ľudia ochotní zvyšovať si kvalifikáciu atď.

Akreditácia:

Kurz podvojného účtovníctva je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Číslo akreditácie:

3333/2013/124/1

Rozsah:

Celkový rozsah kurzu jednoduchého účtovníctva je 123 vyučovacích hodín.

Požadované vzdelanie:

Minimálne stredoškolské vzdelanie.

Miesto konania kurzu:

Kurz je realizovaný v našich priestoroch na Palackého 11, Trenčín.

Termín konania:

30.06.2017 - na kurz je potrebné sa vopred prihlásiť buď cez online prihlásenie, telefonicky alebo priamo u nás v kancelárii.

Cena kurzu:

Cena celkového kurzu podvojného účtovníctva je 329,- € (možnosť platiť aj na splátky)

Zľavy a podmienky platby:

Pri prihlásení na kurz je potrebné uhradiť zálohu 30,- € na náš účet vedený vo Fio banke:2800659195/8330 Fio banka, Iban: SK3183300000002800659195, BIC:FIOZSKBAXXX. Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a názov kurzu.

Obsah kurzu:

  • vedenie kompletnej účtovnej dokumentácie ručne alebo pomocou účtovného softvéru
  • obstarávanie, oceňovanie, odpisovanie a vyraďovanie dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku, finančného majetku, zásob, pohľadávok a záväzkov
  • zostavenie účtovnej osnovy, rozvrhu
  • zisťovanie výsledku hospodárenia, správne archivovať a účtovať dokumentáciu
  • zostavenie súvahy a daňového priznania k DPH a k dani z príjmov právnických osôb, a i.

Formy kurzu:

  1. denná forma- 1-2 týždne, so začiatkom výuky ráno.
  2. večerná forma- 3-4 týždne, so začiatkom vo večerných hodinách.

Ukončenie kurzu:

Kurz podvojného účtovníctva sa končí zložením záverečnej skúšky. Skúška má teoretickú a praktickú časť. Teoretická je vo forme testu. Praktická časť je založená na vypracovaní praktického účtovného príkladu. Po úspešnom absolvovaní skúšky získate osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou.

Školenia SBS s akreditáciou

Kurz opatrovania detí s akreditáciou

Opatrovateľský kurz s akreditáciou