Ďakujeme, že ste sa rozhodli zaregistrovať v BM WORK AGENCY. Prosíme Vás o dôkladné a presné vyplnenie všetkých Vašich údajov ako i zvolenie konkrétneho typu práce pre prácu v zahraničí, aby sme pre Vás mohli nájsť tú najvhodnejšiu prácu alebo brigádu v zahraničí. Pre urýchlenú komunikáciu uveďte prosím správne telefónne číslo (ideálne na mobilný telefón) a e-mailovú adresu.

Poznámky k vyplneniu

Pracovné skúsenosti: vyberte si také okruhy, ktoré sú najbližšie Vašim pracovným skúsenostiam.
Spoločné umiestnenie: do kolónky Špeciálne požiadavky napíšte prosím meno osoby, s ktorou chcete byť umiestnený. Podmienkou je registrácia aj tejto osoby.

Osobné údaje

Meno*
Zadajte svoje meno

Priezvisko*
Zadajte svoje priezvisko

Tituly
Invalid Input

Dátum narodenia*
. . Zadajte svoj dátum narodenia

Pohlavie
Invalid Input

Rodinný stav
Invalid Input

Výška (cm)
Nesprávne zadaná výška - zadajte iba číslo

Váha (kg)
Nesprávne zadaná váha - zadajte iba číslo.

Národnosť
Invalid Input

Rodné číslo
Invalid Input

Číslo OP / Pasu
Invalid Input

Stačí jeden údaj - číslo OP alebo pasu.

Kontakty

Ulica, č. domu*
Zdajte ulicu a číslo domu

PSČ*
Zadajte PSČ

Obec / Mesto*
Zadajte obec alebo mesto

Štát*
Zadajte štát

Váš e-mail*
Zadajte svoj e-mail

Telefón č. 1*
Zadajte tel. číslo

Telefón č. 2
Zadajte tel. číslo

Vzdelanie

Najvyššie vzdelanie
Invalid Input

Roky štúdia od-do / Názov školy / Odbor
Invalid Input

Roky štúdia od-do / Názov školy / Odbor
Invalid Input

Roky štúdia od-do / Názov školy / Odbor
Invalid Input

Znalosť anglického jazyka
Invalid Input

Znalosť nemeckého jazyka
Invalid Input

Znalosť maďarského jazyka
Invalid Input

Znalosť francúzskeho jazyka
Invalid Input

Znalosť ruského jazyka
Invalid Input

Vodičský preukaz*
Uveďte, či máte vodičský preukaz

Invalid Input

Kurzy, osvedčenia a samovzdelávanie
Invalid Input

Znalosti počítačových programov
Invalid Input

Iné počítačové znalosti
Invalid Input

Pracovné skúsenosti

Profesia (súčasná)*
Zadajte súčasnú profesiu

Od-do / Zamestnávateľ / Pozícia
Invalid Input

Od-do / Zamestnávateľ / Pozícia
Invalid Input

Od-do / Zamestnávateľ / Pozícia
Invalid Input

Hľadané pracovné pozície*
Zadajte hľadané pracovné pozície

V krajine
Invalid Input

Dátum možného nástupu
Invalid Input

Dokedy môžete pracovať
Invalid Input

Doplňujúce údaje

Vlastnosti, ktoré Vás vystihujú
Invalid Input

Záujmy
Invalid Input

Záznam v registri trestov*
Uveďte či máte záznam v registri trestov

Podrobnosti
Invalid Input

Zdravotný stav*
Uveďte svoj zdravotný stav

Zdravotné obmedzenia
Invalid Input

Špeciálne požiadavky
Invalid Input

Registrovaný na ÚP*
Uveďte, či ste registrovaný na Úrade práce

Registrovaný od
Invalid Input

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli
Invalid Input

Priložte foto
Invalid Input

Priložte životopis v Aj, Nj (Holandsko)
Invalid Input

*Súhlasím s použitím osobných údajov:

Prehlásenie: V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. dávam súhlas spoločnosti BM WORK AGENCY, s.r.o. na spracovanie všetkých mojich osobných údajov uvedených v tomto registračnom formulári za účelom poskytnutia služieb. Prehlasujem, že mnou vyplnené údaje sú pravdivé. Svojim podpisom sa ďalej zaväzujem plniť podmienky a požiadavky BM WORK AGENCY, s.r.o.. Vyhradzujem si právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Súhlas dávam na dobu neurčitú. Platnosť registrácie trvá 12 mesiacov od dňa kompletnej registrácie, v prípade záujmu občana bude registrácia predĺžená až do dňa kedy dôjde k poskytnutiu objednanej služby. Ďalej sa zaväzujem uhradiť poplatok za služby,ktoré mi BM WORK AGENCY, s.r.o. ponúkne a ja ponuku prijmem. Výšku poplatku za služby stanoví BM od 0 do 450 €. Beriem na vedomie, že BM WORK AGENCY si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v informáciách a podmienkach ponuky.

Odoslaním formulára súhlasím s podmienkami registrácie spracovaním osobných údajov a obchodnými podmienkami

*
Invalid Input

Školenia SBS s akreditáciou

Kurz opatrovania detí s akreditáciou

Opatrovateľský kurz s akreditáciou